Słaba trwałość połysku

Pogorszenie jakości farby, prowadzące do szybkiej utraty połysku.

PRZYCZYNY

  • Zastosowanie farby wewnętrznej na zewnątrz
  • Zastosowanie farby niskiej jakości
  • Zastosowanie farby olejnej na powierzchniach narażonych na działanie promieni UV, szczególnie w przypadku ekspozycji południowej

ROZWIĄZANIA