Ekologiczne dziedzictwo, Ekologiczna przyszłość.

Nasze zasady

PRODUKTY OZNACZONE TYM LOGO NIE ZAWIERAJĄ GLIKOLU ETYLENOWEGO ANI ŻADNYCH INNYCH TOKSYCZNYCH SUBSTANCJI LOTNYCH

Glikol Etylenowy (EG) to rozpuszczalnik często wykorzystywany w farbach na bazie wody, jest on toksyczny dla środowiska. W 1983 roku jako pierwsi w branży dobrowolnie zastąpiliśmy EG używając Glikol Propylenowy, nietoksycznej substancji powszechnie uważanej z bezpieczną. Również, każdy produkt Dunn-Edwards opatrzony logiem EG-Free jest wolny od wszelkich innych toksycznych substancji lotnych.

POZIOMY LZO I RAVOC NA KAŻDEJ ETYKIECIE

Dunn-Edwards jest pierwszym producentem farb który umieszcza na etykietach swoich produktów poziom RAVOC — Zawartość LZO skorygowana o reaktywność — lepszy sposób na pomiar jak bardzo farba może wpłynąć na jakość powietrza.

PIGMENTY ZERO LZO W KAŻDEJ PUSZCE

Pigmenty Dunn-Edwards Zero LZO działają tak samo jak te konwencjonalne barwniki, ale nie ma w nich żadnych dodanych lotnych związków organicznych (LZO). Więc farba Zero LZO pozostaje prawdziwą Zero LZO, nawet po zabarwieniu na bardzo ciemne i nasycone kolory. Pigmenty Dunn-Edwards, w przeciwieństwie do tych używanych przez konkurencję, nie zawierają również żadnych innych związków chemicznych które przez EPA uważane są za groźne.

JEDYNA NA ŚWIECIE FABRYKA Z CERTYFIKATEM LEED GOLD

W 2011 roku Dunn-Edwards otworzył w Phoenix najnowocześniejszą, pierwszą i jak dotąd jedyną fabrykę farb z certyfikatem LEED Gold. Obejmujący produkcję, rozwój, kontrolę jakości i więcej, obiekt o powierzchni ponad 32 tys. m2 został zaprojektowany aby być najbardziej ekologicznym w branży.

Certyfikaty i zgodność

GREEN WISE

Znak GREEN WISE® jest rozpoznawalny przez projektantów, malarzy i klientów jako znak któremu można zaufać. Można być pewnym że produkt z tym znakiem został przetestowany przez akredytowane laboratorium ISO które potwierdziło że produkt spełnia lub przekracza ustalone normy ochrony środowiska. Produkty z certyfikatem GREEN WISE ® także spełniają lub przekraczają poziom zawartości LZO (VOC) wymagany przez LEED® Indoor Air Quality Credit 4.2

THE MASTER PAINTERS INSTITUTE (MPI)

Strona z zatwierdzonymi przez MPI produktami została stworzona aby zapewnić istotną informację dla tysięcy nabywców i projektantów, którzy potrzebują farb zatwierdzonych przez MPI - większość odwiedzających witrynę MPI to użytkownicy którzy są świadomi i poszukują zatwierdzonych przez MPI produktów.

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION (EPD)

Deklaracja środowiskowa produktu (EPD) o pełnej przejrzystości to raport podsumowujący wydajność środowiskową produktu w oparciu o ocenę cyklu życia (LCA), proces naukowy, który bada wpływ na środowisko związany ze wszystkimi etapami życia produktu, od wydobycia surowców, poprzez przetwarzanie, produkcję, dystrybucję, użytkowanie, naprawę / konserwację, aż do końca życia (utylizacja lub recykling).

MINDFUL MATERIALS (MM)

mindful MATERIALS (mM) to platforma zawierająca zagregowane informacje na temat wpływu produktów wiodących producentów na zdrowie ludzi i środowisko, zweryfikowane przez ekspertów, których pasją jest ułatwianie dokonywania świadomych wyborów produktów.

CPSC LEAD-PAINT BAN COMPILANCE CERTIFICATE

Produkty zgodnie z sekcją 102 ustawy Consumer Product Safety Improvement Act. Zaświadczenie wydane przez Komisję Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich (16 CFR 1303).

Ekologiczne dziedzictwo, ekologiczna przyszłość

Dunn-Edwards ma ekologiczne dziedzictwo, które napawa nas dumą i inspiruje do dalszych działań – choć nasze laury są zielone, nie poprzestajemy na nich. Dążymy do ciągłego doskonalenia naszych ekologicznych działań. Naszym celem jest stawanie się bardziej ekologicznym z dnia na dzień – w świecie, który mamy nadzieję będzie bardziej ekologiczny i w którym każdy będzie mógł się rozwijać.