Słaba odporność na alkalia

Utrata koloru i ogólne pogorszenie jakości powłoki malarskiej na świeżym murze.

PRZYCZYNY

  • Nakładanie farb olejnych lub winylowych wodorozcieńczalnych na nowe ściany, które nie zostały w pełni wysezonowane
  • Świeża cegła zawiera wapno, które jest bardzo zasadowe. Dopóki wapno nie wejdzie w reakcję z dwutlenkiem węgla z powietrza, alkaliczność muru pozostaje zbyt wysoka co może wpłynąć na integralność farby

ROZWIĄZANIA

  • Pozostaw świeże powierzchnie murowane do utwardzenia przez co najmniej 30 dni przed malowaniem. Jeśli nie jest to możliwe, użyj wysokiej jakości, odpornego na alkalia podkładu.
  • Sprawdź zasadowość powierzchni za pomocą fenoloftaleiny lub ołówka pH.
  • Maluj wysokiej jakości farbami na bazie wody i unikaj kolorów wrażliwych na alkalia.