Marszczenie

Chropowata, pomarszczona powierzchnia farby, która pojawia się, gdy górna warstwa wysycha przed dolną warstwą.

PRZYCZYNY

  • Malowanie w czasie upałów, co powoduje, że warstwa farby wysycha szybciej na górze niż na dole
  • Malowanie przy wysokim poziomie wilgotności
  • Nakładanie zbyt grubej warstwy farb alkidowych lub olejnych
  • Nakładanie warstwy nawierzchniowej przed gruntownym wyschnięciem podkładu lub pierwszej warstwy
  • Nakładanie twardego wykończenia na bardziej miękką warstwę bez gruntowania lub malowanie na błyszczącej powierzchni bez szlifowania

ROZWIĄZANIA

  • Najpierw usuń warstwy zmarszczek. Jeśli warstwy pod spodem są miękkie, można je usunąć przez skrobanie; jeśli się zestarzeją, może być konieczne użycie chemicznych środków do usuwania farby (należy nosić wyposażenie ochronne zgodnie z zaleceniami).
  • Szlifować do gładkości i usunąć kurz.
  • Unikaj malowania w wysokiej wilgotności lub ekstremalnych temperaturach (poniżej 10º C i powyżej 35º C).
  • Obszary zdarte z gołego drewna należy zagruntować wysokiej jakości podkładem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
  • Nałóż wysokiej jakości farbę pozwalając jej całkowicie wyschnąć przed nałożeniem kolejnej warstwy.