Dbałość firmy o ochronę danych osobowych

Ochrona bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych jest dla naszej firmy bardzo ważna. Dlatego prowadzimy działalność zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Zapewniamy, że Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Użytkowników. Mamy nadzieję, iż opisana poniżej polityka pomoże Państwu zrozumieć, jakie dane możemy zbierać, jak będziemy je wykorzystywać i chronić oraz z kim możemy się nimi dzielić.

RODO

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziliście Państwo zgodę.

Administrator

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronie www.dunnedwards.pl oraz powiązanych podstronach (dalej: Strona Internetowa) jest firma ULTIM Maciej Wyka z siedzibą w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 143, 97-400, zarejestrowana pod nr NIP 7692092512

Dane osobowe

Witryny internetowe naszej firmy nie służą zbieraniu jakichkolwiek danych osobowych za wyjątkiem przypadków, w których Państwo sami wyrażą na to zgodę (np. wypełniając formularz rejestracyjny lub ankietę), bądź w których pozwalają na to przepisy dotyczące zbierania danych osobowych. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1a RODO). Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu i tylko te dane, które są konieczne do jego osiągnięcia.

Cel wykorzystania

Gdy podają nam Państwo swoje dane osobowe, wykorzystujemy je zwykle, by odpowiedzieć na Państwa pytanie, zrealizować złożone przez Państwa zamówienie lub udostępnić Państwu konkretne informacje bądź usługi - a także do utrzymania kontaktu z Państwem, jako naszymi klientami.

Państwa dane możemy przekazywać:

 • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, tj.: wyspecjalizowanym dostawcom usług przechowywania danych, wyspecjalizowanym podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT, hostingowe, podmiotom wspierającym nas przy obsłudze korespondencji, obsłudze prawnej, marketingowej oraz podmiotom obsługującym i utrzymującym naszą sieć telekomunikacyjną;
 • innym administratorom danych przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, naszym autoryzowanym salonom sprzedaży – lokalnym przedstawicielom;
 • producentowi i/lub przedstawicielowi producenta danego artykułu w celu odpowiedzi na zapytania ofertowe, udzielenia pomocy technicznej lub obsługi zgłoszeń reklamacyjnych

Nasza firma prowadzi sprzedaż swoich produktów bezpośrednio oraz za pośrednictwem sieci lokalnych przedstawicieli – autoryzowanych salonów sprzedaży. Z tego powodu w niektórych przypadkach w celu odpowiedzi na zapytania ofertowe lub w celu świadczenia na Państwa rzecz usług konieczne jest udostępnienie Państwa danych lokalnym przedstawicielom.

Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Państwu naszych usług. Każde udostępnienie lub powierzenie do przetwarzania Państwa danych innym podmiotom będzie zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Nigdy nie sprzedajemy Państwa danych osobowych ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami trzecimi, poza przypadkami udostępnienia danych opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności.

Ograniczenie celu

Nasza firma zbiera, wykorzystuje i udostępnia dane osobowe podane przez Państwa w sieci wyłącznie w określonym przez Państwa celu, chyba że ujawnienie tych danych jest konieczne:

 • dla osiągnięcia celu dodatkowego, bezpośrednio związanego z celem, w którym dane zostały pierwotnie udostępnione;
 • do przygotowania, negocjowania i realizacji umowy z Państwem;
 • ze względów prawnych bądź gdy wymagają tego uprawnione organa rządowe lub sądownicze;
 • do postawienia aktu oskarżenia bądź przeprowadzenia obrony w procesie sądowym;
 • by zapobiec oszustwu lub innym nielegalnym działaniom, takim jak zamierzone ataki na systemy informatyczne firmy.

Dane telekomunikacyjne i dane użytkownika

W wyniku korzystania przez Państwa z usług telekomunikacyjnych podczas wizyt na naszej stronie internetowej, automatycznie wytwarzane są dane telekomunikacyjne (np. adres IP) i dane użytkownika (np. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu i przebiegu każdej sesji, a także o usługach telekomunikacyjnych wykorzystanych do uzyskania dostępu), które mogą w niektórych przypadkach być powiązane z danymi osobowymi. Dane te będą zbierane, przetwarzane i wykorzystywane tylko o tyle, o ile jest to konieczne, i zawsze w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane nieosobowe zbierane automatycznie

Gdy wchodzą Państwo na nasze witryny internetowe, możemy automatycznie (tzn. nie w drodze rejestracji) zbierać dane nieosobowe (np. rodzaj wykorzystywanej przeglądarki i systemu operacyjnego, adres domeny strony witryny internetowej, z której przeszli Państwo na naszą witrynę, liczba odwiedzin, średni czas spędzany na stronie, oglądane strony). Możemy wykorzystywać te dane i dzielić się nimi z naszymi partnerami na całym świecie, aby śledzić atrakcyjność naszych stron i ulepszać ich działanie oraz zawartość.

"Cookies" - informacje automatycznie zachowywane na Państwa komputerze

Gdy oglądają Państwo jedną z naszych witryn, możemy umieszczać na Państwa komputerze pewne dane w postaci tzw. cookies - plików, które pozwalają nam automatycznie rozpoznać Państwa komputer przy następnej wizycie. Pliki te pozwalają np. dostosować wygląd witryny do Państwa zainteresowań albo zachować hasło, by nie musieli go Państwo wpisywać od nowa za każdym razem. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać cookies, prosimy skonfigurować przeglądarkę internetową tak, by usuwała tego typu pliki, blokowała je, bądź każdorazowo ostrzegała przed ich zachowaniem.

Dzieci

Firma nie zbiera w sposób świadomy danych osobowych dzieci, nie nalegając jednocześnie, by uzyskały wcześniej zgodę rodziców, o ile wymagają tego stosowne przepisy. Dane osobowe dzieci mogą być wykorzystywane bądź ujawniane tylko w zakresie dopuszczalnym przez prawo, w celu uzyskania zgody rodziców zgodnie z obowiązującym prawem lub w celu ochrony dziecka. Definicja "dziecka" i "dzieci" powinna uwzględniać stosowne przepisy prawa, a także zwyczaje narodowe, regionalne i kulturalne.

Bezpieczeństwo

Aby chronić Państwa dane osobowe przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, zgubieniem bądź zmianą, tudzież przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, nasza firma korzysta z technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

Prawa Użytkownika

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych;
 • usunięcia danych (przetwarzanych bezpodstawnie lub na podstawie odwołanej zgody);
 • ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – w zależności od treści Państwa wniosku);
 • złożenia wniosku o przeniesienie danych do innego administratora (art. 20 RODO);
 • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli Państwa dane są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego lub podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych lub interes publiczny.

Z powyższych praw możecie Państwo skorzystać kontaktując się z nami pod adresem e-mail: biuro@dunnedwards.pl

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

Łącza do innych witryn internetowych

Witryny firmy zawierają łącza do innych witryn internetowych. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za stosowane przez te witryny praktyki w zakresie ochrony danych osobowych.

Uaktualnienia Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania naszej strony internetowej lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. Wszelkie zmiany będą ogłaszane na niniejszej stronie. Prosimy odwiedzać ją regularnie.