Regular problem vinyl

Definicja

Wypaczenie lub wyboczenie pomalowanych paneli winylowych, sidingu.

Przyczyny

  • Prawdopodobną przyczyną jest to, że siding został pomalowany ciemniejszą farbą niż oryginał. Ciemna farba ma tendencję do absorbowania ciepła słonecznego, przenosząc je na podłoże. Gdy siding rozszerzy się termicznie nie jest w stanie skurczyć się do swoich pierwotnych rozmiarów.

Rozwiązania

  • Unikaj malowania bocznic winylowych ciemniejszym kolorem niż kolor oryginalny.
  • Użyj wysokiej jakości farby, która ma wysoką elastyczność.
  • Bocznica, która jest wypaczona lub wyboczona, powinna zostać oceniona przez wykonawcę bocznicy lub remontu domu w celu ustalenia najlepszego rozwiązania. Siding może wymagać wymiany.

Pamiętaj, że te sugestie są świadczone jako pomoc dla Ciebie. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować lub ponosić odpowiedzialności za wyniki uzyskane dzięki tym procedurom. Jeśli masz dodatkowe pytania, zapytaj któregokolwiek z naszych ekspertów ds. sprzedaży.