Regular problem poor alkali

Definicja

Utrata koloru i ogólne pogorszenie jakości powłoki malarskiej na świeżym murze.

Przyczyny

  • Nakładanie farb olejnych lub winylowych wodorozcieńczalnych na nowe ściany, które nie zostały w pełni wysezonowane
  • Świeża cegła zawiera wapno, które jest bardzo zasadowe. Dopóki wapno nie wejdzie w reakcję z dwutlenkiem węgla z powietrza, alkaliczność muru pozostaje zbyt wysoka co może wpłynąć na integralność farby

Rozwiązania

  • Pozostaw świeże powierzchnie murowane do utwardzenia przez co najmniej 30 dni przed malowaniem. Jeśli nie jest to możliwe, użyj wysokiej jakości, odpornego na alkalia podkładu.
  • Sprawdź zasadowość powierzchni za pomocą fenoloftaleiny lub ołówka pH.
  • Maluj wysokiej jakości farbami na bazie wody i unikaj kolorów wrażliwych na alkalia.

Zalecane produkty

Podkład

Powierzchnia Zalecany podkład
Mur EFF-STOP® Premium

Zewnętrze

Pożądane wykończenie Zalecany produkt
Flat EVERSHIELD® Exterior Flat Paint
Velvet EVERSHIELD® Exterior Velvet Paint
Eggshell EVERSHIELD® Exterior Eggshell Paint
Low Sheen EVERSHIELD® Exterior Low Sheen Paint
Semi-Gloss EVERSHIELD® Exterior Semi-Gloss Paint
Gloss EVERSHIELD® Exterior Gloss Paint

Pamiętaj, że te sugestie są świadczone jako pomoc dla Ciebie. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować lub ponosić odpowiedzialności za wyniki uzyskane dzięki tym procedurom. Jeśli masz dodatkowe pytania, zapytaj któregokolwiek z naszych ekspertów ds. sprzedaży.