Regular problem efflorescence

Definicja

Białe osady (sole rozpuszczalne), które po wystawieniu na działanie wilgoci pojawiają się na betonie, cegle, bloku, stiuku, zaprawie i innych powierzchniach murowanych. Oprócz tworzenia nieatrakcyjnego wyglądu, osady mogą rosnąć i będą powodować problemy z przyczepnością, jeśli nie zostaną odpowiednio usunięte przed odmalowaniem.

Przyczyny

  • Nieprawidłowe przygotowanie powierzchni, nieusunięcie wszystkich poprzednich osadów soli
  • Nadmiar wilgoci wydostaje się przez zewnętrzne ściany murowane od wewnątrz
  • Malowanie powierzchni murowanych zanim zostaną w pełni utwardzone

Rozwiązania

  • Usuń wykwit i wszelkie inne luźne materiały (brud, niezwiązany piasek i zepsuta farba itp.) za pomocą szczotki drucianej, szczotki elektrycznej lub myjki ciśnieniowej; w przypadku użycia szczotki drucianej należy dokładnie spłukać powierzchnię.
  • Umyj powierzchnię roztworem jednej części kwasu fosforowego do siedmiu części wody (dla bezpieczeństwa zawsze dodawaj kwas do wody; nigdy nie dodawaj wody do kwasu). Kwas cytrynowy jest najbezpieczniejszym i najłatwiejszym w użyciu; jest to jednak nieco mniej skuteczne.
  • Dokładnie spłucz czystą wodą.
  • Poczekaj, aż powierzchnia całkowicie wyschnie.
  • Jeśli wykwit nadal istnieje, powtórz powyższe kroki.
  • Uszczelnij powierzchnię wysokiej jakości podkładem zapobiegającym wykwitom, polecamy EFF-STOP.
  • Odmaluj wysokiej jakości farbą akrylową.

Ostrzeżenie

Kwas fosforowy pali oczy i skórę. Podczas używania kwasu zawsze noś odzież ochronną, okulary, gumowe rękawice i buty.


Zalecane produkty

Podkład

Powierzchnia Zalecany podkład
Mur EFF-STOP® Premium

Zewnętrze

Pożądane wykończenie Zalecany produkt
Flat EVERSHIELD® Exterior Flat Paint
Velvet EVERSHIELD® Exterior Velvet Paint
Eggshell EVERSHIELD® Exterior Eggshell Paint
Low Sheen EVERSHIELD® Exterior Low Sheen Paint
Semi-Gloss EVERSHIELD® Exterior Semi-Gloss Paint
Gloss EVERSHIELD® Exterior Gloss Paint

Pamiętaj, że te sugestie są świadczone jako pomoc dla Ciebie. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować lub ponosić odpowiedzialności za wyniki uzyskane dzięki tym procedurom. Jeśli masz dodatkowe pytania, zapytaj któregokolwiek z naszych ekspertów ds. sprzedaży.